Systemy Domofonowe i Videodomofonowe

SYSTEMY DOMOFONOWE i WIDEODOMOFONOWE

Podstawowy zestaw domofonowy składa się z zewnętrznego panela rozmównego (bramofonu), zasilacza z elektronika sterującą, słuchawki (unifonu), oraz zaczepu elektromagnetycznego i odpowiedniego zamka mechanicznego.

Panele rozmówne (bramofony) spełniają funkcje przywołania i rozmowy. Przeznaczone są do pracy na zewnątrz budynku - są więc trwałe i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Często stosowane są bramofony w wersji wandaloodpornej. W płycie czołowej bramofonu znajdują się przyciski: jeden lub więcej - gdy bramofon jest montowany w domu wielorodzinnym. Każdy przycisk jest przyporządkowany jednej słuchawce bądź kilku: sygnał przywołania jest wtedy słyszalny w kilku słuchawkach jednocześnie, z każdej z nich można rozmawiać z gościem, z każdej z nich naciśnięciem przycisku można wpuścić gościa do domu.

Unifony (słuchawki) służą do łączności z gościem przy bramie. Posiadają wbudowany przycisk do zwalniania zaczepu elektromagnetycznego.

Wiele systemów umożliwia pracę interkomową czyli łączność między słuchawkami wewnątrz domu. Linia łączności wewnętrznej jest odseparowana od linii łączności zewnętrznej - nie ma możliwości podsłuchu rozmowy wewnętrznej przy bramie. Unifony do łączności interkomowej mają wbudowane dodatkowe przyciski do przywołania innych unifonów.

Zamknięcie drzwi jest realizowane za pomocą rygla (zaczepu) elektromagnetycznego. Rygiel jest montowany w futrynie drzwi na wysokości zamka mechanicznego w drzwiach. Zamek mechaniczny musi posiadać dźwignię zapewniającą cofnięcie zapadki przy obracaniu klucza w kierunku przeciwnym do zamykania. Drzwi wejściowe muszą być zabezpieczone przed zdjęciem z zawiasów oraz powinny zamykać się samoczynnie z odpowiednią siłą, aby nastąpiło zatrzaśnięcie zamka. Celowe jest więc stosowanie samozamykaczy hydraulicznych. Drzwi można otwierać kluczem, przyciskiem lokalnym umieszczonym w pobliżu drzwi, poprzez kombinację cyfr z klawiatury zamka szyfrowego albo zdalnie: bezprzewodowo z pilota lub przewodowo z unifonu.

System domofonowy można zastąpić wideodomofonowym: bramofon z kamerą przy bramie, w domu słuchawka z monitorkiem LCD. Wciśnięcie przycisku w bramofonie załącza monitor w domu. Pozostałe funkcje - jak w systemie domofonowym.

Połączenia między panelem zewnętrznym i elektrozaczepem a zasilaczem umieszczonym wewnątrz budynku wykonujemy kablem wielożyłowym - ilość żył zależy od rodzaju wybranego zestawu domofonowego (począwszy od instalacji dwużyłowych). Do bramofonu i zaczepu nie doprowadza się - ze względów bezpieczeństwa - napięcia 220Vac. Wszystkie instalacje domofonowe są niskonapięciowe. Jedynie zasilacz systemu domofonowego umieszczany wewnątrz budynku jest zasilany napięciem 220V. Do wykonywania instalacji domofonowych stosowane są przewody wielożyłowe miedziane typu YTDY w izolacji z PCW i powłoce z PCW (wewnątrz budynków) oraz kable doziemne typu XTKMXw - żelowane z osłoną przeciwwilgociową. Grubość żył przewodu połączeniowego zależy od odległości brama - dom.

 

CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE

W analogowych systemach domofonowych liczba przewodów niezbędnych do wykonania instalacji czy wymiary panela domofonowego są ściśle związane z liczbą użytkowników systemu. Taka zależność w praktyce ogranicza zastosowanie analogowych systemów domofonowych do niewielkiej ilości użytkowników. W przypadku grupy mieszkań stosowanie analogowych systemów domofonowych często bywa bardzo kłopotliwe. Dodatkowe funkcje wymagane przez użytkowników jak np. profesjonalna usługa portierska czy wielowejściowa (często wielopoziomowa) struktura wejść dodatkowo utrudniają zaprojektowanie odpowiedniego systemu domofonowego. Wzrastające wymagania klientów wymuszają na producentach sprzętu tworzenie zaawansowanych systemów cyfrowych.

Systemy cyfrowe projektowane są z myślą o zaspokojeniu wzrastających wymagań rynku w zakresie elastyczności oraz integracji funkcji w systemie domofonowym (wideodomofonowym). Dzięki nim możliwe jest tworzenie rozbudowanych systemów z niespotykanymi w systemach analogowych własnościami jak np. dwie rozmowy prowadzone w tym samym czasie czy centrale portierskie obsługujące cały system lub tylko jego część. Systemy te mogą współpracować z systemem telefonicznym oraz z systemem monitoringu. Możliwe jest zarządzanie oraz programowanie lub zmiana konfiguracji z poziomu komputera PC. Dodatkowo komputer zapisuje najważniejsze zdarzenia z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników (otwarcie drzwi, użycie kodu otwarcia drzwi, wywołanie centrali itp.).

Statystyki

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Sklep Firmowy Coral

Towarowa 1
15-007 Białystok

Pracujemy:

Poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00

Lokalizacja

developed by globbers joomla extensions
2019     Salon Firmowy CORAL