System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

System kontroli dostępu to kontrolery drzwi i identyfikatory (elementy czytające). Kontrolery drzwi umożliwiają pełną kontrolę przejścia (wejście/wyjście) poprzez podłączone do nich czytniki oraz sterowanie urządzeniem wykonawczym (zamek elektromagnetyczny lub zwora). Stan pracy kontrolera (gotowość urządzenia, pozytywna weryfikacja identyfikatora, otwarcie drzwi, błąd odczytu identyfikatora) sygnalizowany jest optycznie i/lub akustycznie.

Kontrolery zasilane są z zasilaczy stałoprądowych z wbudowanymi bezobsługowymi akumulatorami zapewniającymi zasilanie awaryjne. Oprogramowanie kontrolerów umożliwia definiowanie reguł dostępu poszczególnych pracowników do chronionych obiektów, graficzną ilustrację systemu KD w chronionym obiekcie, monitorowanie wybranych czytników dla wybranych typów zdarzeń oraz przechowywanie w komputerowej bazie danych konfiguracji czytników.

W systemie KD każdy użytkownik posiada identyfikator z indywidualnym, niepowtarzalnym numerem (np.: karta lub brelok zbliżeniowy, karta magnetyczna) bądź posiada własny indywidualny kod dostępu - do wpisania na klawiaturze. Każde otwarcie drzwi przy użyciu identyfikatora jest rejestrowane przez system. Uprawnienia do otwierania drzwi dla danego identyfikatora (przypisanego do konkretnej osoby) nadawane są indywidualnie, oznacza to, że za pomocą jednej karty można otworzyć np. wszystkie drzwi, a inna umożliwia przejście tyko przez wybrane drzwi. Oczywiście uprawnienia te można zmieniać.

SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY

W systemie RCP każde użycie karty jest odnotowywane przez system. Po zbliżeniu karty, jej numer, data, czas, tryb i numer identyfikacyjny zapisywane są w buforze zdarzeń czytnika/kontrolera i przechowywane do czasu przeniesienia na komputer przez oprogramowanie systemu. Do komunikacji rejestratorów z komputerem służy okablowanie i urządzenia komunikacyjne. Oprogramowanie czytnika/kontrolera umożliwia zebranie rejestracji, ustawienie daty, czasu rejestratora, domyślnego trybu rejestracji oraz wysłanie komunikatów. Analiza danych, prowadzenie kartotek oraz rozliczanie pracowników i przygotowywanie komunikatów realizowane jest przez aplikacje zewnętrzne (np. programy kadrowe).

Statystyki

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Sklep Firmowy Coral

Towarowa 1
15-007 Białystok

Pracujemy:

Poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00

Lokalizacja

developed by globbers joomla extensions
2019     Salon Firmowy CORAL